IVT GEO 600

Švédské tepelné čerpadlo země / voda pro ty co hledají nejmodernější a nejúspornější řešení.

IVT GEO 600 šetří více než jiné typy tepelných čerpadel

 • Za elektřinu zaplatíte o 20 až 30 % méně než u čerpadel vzduch / voda, díky vysokému topnému faktoru SCOP.
 • Tepelné čerpadlo dokáže pracovat zcela bez elektrokotle.
 • Úsporný ohřev teplé vody v energetické třídy A+.

IVT GEO 600 vždy jen s kvalitním návrhem, montáží a servisem

 • Preferujeme montáž tepelných čerpadel IVT GEO 600 specializovanými zkušenými firmami s vlastním servisem.
 • Neprodáváme naše tepelná čerpadla nezkušeným topenářům přes velkoobchody.
 • S návrhy vrtů a plošných kolektorů máme třicetiletou praxi.
 • Víme jak je navrhnout aby dlouhodobě a efektivně fungovaly.

IVT GEO 600 využívá nejmodernější technologie

 • Plynule řízený výkon kompresoru se přizpůsobí aktuální potřebě tepla ve vašem domě.
 • Výstupní teplota topné vody 71 °C umožňuje využití bez úprav i pro většinu stávajících topných systémů.
 • Pasivní chlazení domu pomocí externí chladicí jednotky, bez chodu kompresoru.
 • Mimořádné tichý chod díky promyšlenému provedení skříně tepelného čerpadla.

Jednoduché dotykové ovládání

 • Propojení tepelného čerpadla s dalšími technologiemi v domě (větrání, chlazení, FVE).
 • Dálkový přístup přes mobilní aplikaci.
 • Pokročilá autodiagnostika a statistika provozu čerpadla.

Všechny důležité
informace o IVT GEO 600

PREZENTACE KE STAŽENÍ >

Jak bude tepelné čerpadlo IVT GEO 600 u vás doma fungovat?

Na podzim a na jaře

–  Tepelné čerpadlo podle venkovní teploty samo zjistí, kdy má začít nebo přestat topit. V době, kdy není velká zima, pracuje čerpadlo s nižším výkonem a nízkými otáčkami kompresoru. V tomto režimu má čerpadlo nejnižší spotřebu elektřiny.

V zimě

–  V zimě pracuje tepelné čerpadlo naplno, aby do domu dodalo co nejvíce tepla. Tepelné čerpadlo může dům vytápět samo, nebo od určité venkovní teploty spolu s pomocným elektrokotlem. Provoz tepelného čerpadla, není nijak omezen venkovní teplotou.

V létě

–  V létě se čerpadlo stará pouze o ohřev teplé

vody. Občas si nakrátko zapne oběhová čerpadla, aby nezatuhla. Pokud chcete dům v létċ i chladit, připojí se do systému jednotka pro pasivní chlazení, která umožní pomocí podlahového vytápění snížit

teplotu v domě na příjemnější hodnoty. Teplo odebrané z domu se částečně uloží v zemním výměníku a znovu využije při vytápění nebo ohřevu vody. 

S vrtem nebo plošným kolektorem

IVT GEO 600 může odebírat teplo z vrtu, nebo z plošného kolektoru. Pokud můžete pod zahradu umístit kolektor, je to téměř vždy nejvýhodnější řešení. Pořizovací cena je výrazně nižší než u vrt a teplota získaná ze země je stejná a mnohdy i vyšší než z vrtu. Vegetace není kolektorem nijak ovlivněna.

S podlahovým topením nebo s radiátory

Pokud je v domě podlahové topení, ohřívá tepelné čerpadlo vodu na teplotu 35 až 45 °C, která pro vytápění domu pohodlně postačí a tepelné čerpadlo dosahuje vysokého topného faktoru. Pokud máte v domě radiátory, ohřeje čerpadlo topnou vodu až na 71 °C a zajistí tak v domě teplo i v tuhých mrazech.

Při ohřevu teplé vody

 • Spotřeba elektřiny při ohřevu teplé vody je vyšší než při vytápění, protože voda v zásobníku má vyšší teplotu. Můžete si proto vybrat mezi úsporným režimem, kdy čerpadlo ohřívá vodu v menším množství co nejlevněji a komfortním režimem, kdy se vyrábí teplé vody co nejvíce.
 • Když k vám přijede návštěva, můžete jednoduše nastavit (například na dva dny) zvýšený ohřev vody aby jí bylo dost i pro hosty. Pro ochranu vašeho zdraví je důležitá i funkce sanitace, při které se v pravidelných intervalech ohřeje zásobník vody na vyšší teplotu a ochrání vás tak proti bakterii legionella.

A jak si nastavíte teplotu?

Tepelné čerpadlo můžete ovládat třemi způsoby. Přímo na displeji tepelného čerpadla, z terminálu umístěného například v obývacím pokoji (ten vám ukazuje vnitřní teplotu a hlásí i případné poruchy), nebo odkudkoliv z aplikace v mobilním telefonu.

Zaujalo vás toto tepelné čerpadlo?