Vzduch voda

vzduch/voda vzduch-voda air x

Tepelná čerpadla vzduch/voda.

Vzduch/voda má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.  Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20°C.

Provedení

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď z děleného provedení a to dvou jednotek venkovní a vnitřní, které spolu utváření jeden stroj. Tato konstrukce se nazývá split.
Druhé provedení je kompaktní, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku (to je případ IVT AIR X). Tomuto kompaktnímu řešení se říká také monoblok.
Monoblokem označujeme tepelné čerpadlo jehož chladivový okruh je uzavřený ve venkovní jednotce a nepokračuje dále do domu. Kompletní ústrojí tepelného čerpadla je tedy venku a s domem je propojený již topným potrubím ve kterém proudí topné médium – topná voda. Toto potrubí je ukončeno ve vnitřní jednotce, která obsahují inteligenci, oběhové čerpadla a bivalentní zdroj tepla (to je případ AIR X) a nebo v případě levnějších čerpadel se přímo napojuje na otopnou soustavu domu.

V případě splitového řešení se chladící okruh tepelného čerpadla instaluje a plní chladivem až v místě instalace. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí chladivového potrubí. Pro instalaci SPLIT systémů je nutná odborná chlaďařská firma.  Splitové řešení je v současnosti na ústupu vlivem nutných revizí chladiva a s tím spojeným prodražováním provozu. Vysvětlení rozdílů mezi monoblokem a splitem.

Vzduch protékající tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku. Tento hluk může při chodu vzduchového tepelného čerpadla rušit jak přímo uživatele vytápěného objektu, tak sousedy. Proto je třeba brát ohled na umístění jednotky na pozemku. U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40dB(A), což se dá přirovnat např. k tikotu budíku vzdáleného 2m.

IVT AIR X

Nejprodávanější tepelné čerpadlo vzduch/voda.