IVT Premium Line EQ C 6

Vybavení vnitřní jednotky
Instalováno uvnitř:
—Kompresor Scroll Copeland
Nerezový dvouplášťový zásobník pro ohřev teplé vody (225 l celkový objem, z toho
185 l užitková voda).

— Elektrický kotel s kaskádním spínáním 3–6–9 kW
— Ekvitermní regulátor REGO 1000 s kaskádním řízením dvou tepelných čerpadel
a možným připojením vnitřního čidla s dálkovým ovládáním. Možnost rozšíření
regulátoru pro řízení až tří směšovaných okruhů, řízení ohřevu bazénu a pasivního
chlazení.
— Elektronicky řízená oběhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu.
— Pružné hadice pro tlumení chvění tepelného čerpadla.
— Tlumící kryt kompresoru.
V příslušenství (zahrnuto v ceně)
— Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, filtry pro primární
i sekundární okruh (filterball), plnící sestava.
— Venkovní čidlo pro ekvitermní regulátor.
— Možno dodat včetně softstartéru

Energetická třída – produkt A++
Energetická třída – ohřev vody A
Výkon při 0°C / 35°C (1) kW: 5,8
Příkon kW: 1,32
Topný faktor při 0°C / 35°C: 4,4
Výkon při 0°C / 45°C (2) kW: 5,6
Příkon kW: 1,65
Topný faktor při 0°C / 45°C: 3,4
Vestavěný elektrický kotel 9 kW Kaskádně spínaný s výkony 3—6—9 kW
Nominální průtok na studeném okruhu l/s: 0,36
Vestavěné čerpadlo – externí tlak kPa: 55
Max. tlak na studeném okruhu bar: 4
Objem studeného okruhu v TČ l: 5
Nominální průtok na teplém okruhu l/s: 0,20
Max. tlak na teplém okruhu bar: 3
Objem teplého okruhu v TČ včetně vnější nádoby zásobníku TV l: 47
Objem zásobníku teplé vody l: 185
Pojistka při dotopu 3 / 6 / 9 kW A: 10/16/20
Startovací proud bez softstartéru/ se softstartérem (3): A 27/-
Max.příkon kompresoru kW: 2,5
Max.proud kompresoru A: 4,2
Hladina akustického výkonu Lw4 dB(A) (4): 46
Hmotnost kg: 208
Připojení na studeném okruhu mm: Cu 28
Připojení na teplém okruhu mm: Cu 22
Připojení zásobníku teplé vody mm: Nerez 22
Množství chladiva kg: 1,55
Chladicí medium: Bezfreonové chladivo R 410A
Max.tlak kompresorového okruhu bar: 42
Rozměry (š × h × v) mm: 600 × 645 × 1520
Elektrické zapojení: 400 V, N3 fáze
Elektrické krytí: X1
Výměníky: Nerezové deskové
Kompresor: Scroll Copeland
Rozsah teplot studeného okruhu: -5 až 20 °C
Max. výstupní teplota topné vody: 62°C
Vestavěná ekvitermní regulace: Ekvitermní REGO 1000


1) Při podmínkách +35 °C na výstupu z tepelného čerpadla a 0 °C na vstupu do tepelného čerpadla. (podle evropské normy EN 14511) 2) Při podmínkách +45 °C na výstupu z tepelného čerpadla a 0 °C
na vstupu do tepelného čerpadla. (podle evropské normy EN 14511) 3) Tepelné čerpadlo možno objednat vč. softstartéru, vyjma modelu IVT PremiumLine EQ E6 4) Dle EN ISO 3743-1

Máte zájem o individuální nabídku?