Primárním zdrojem energie tepelného čerpadla země-voda odebíráte teplo vrtem nebo zakopete do zahrady kolektor . Tepelná čerpadla využívající kolektor nebo vrt jsou pro vás nejlepší variantou.

Pod povrchem zahrady uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země energii ze všech směrů. Můžeme mluvit o odběru energie v radiále nebo v kruhu kolem vodorovného potrubí. Potrubí zemního kolektoru umí odebírat energii až ze 3,5 metrů od potrubí. Energii tedy potrubí získává jak z horních částí zeminy, tak ze spodních a bočních částí.

Primární (studený) okruh

Tento typ tepelných čerpadel patří mezi velmi významné systémy. Vzhledem k jeho provozu vůči venkovním klimatickým podmínkám můžeme tento systém hodnotit jako „nejstabilnější“.

Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (zde se můžeme setkat i s označením vertikální kolektor). Prvně jmenovaný zdroj tepla vyžaduje zemní práce, resp. dlouhé výkopy. Ty se ovšem dají pořídit poměrně levně v porovnání s geotermálními vrty.

Kolektor nebo vrt?

Podmínky pro volbu kolektorů máme dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se stavíte na zelené louce a máte k dispozici dostatečný prostor, se doporučujeme kolektory horizontální. V případě, že nemáte dostatečné plochy pro horizontální kolektor, je na místě otázka kolektoru vertikálního. Geotermální vrty upřednostňujeme v kompaktních horninách, kde nevyžaduje vrtání tzv. pažení. Teplo z plošného kolektoru či vrtu můžete tepelným čerpadlem odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváte tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu využijete jeho chladicího výkonu.

Zemní kolektor RC zelený v hloubce 140 cm.
Celo zelený kolektor v hloubce 140 cm
Černý Powerwave kolektor v hloubce 250 cm.
Černý Powerwave kolektor v hloubce 250 cm.

Tepelná čerpadla pracující s tímto systémem vám poskytnou stabilní výkon a úspory, které dosahují až 80% provozních nákladů za provoz než u tradičního topného systému.

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách ho použijete takřka kdekoliv, nevyjímaje drsné horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25°C.

Máte zájem chladit? Použijeme výkonnější kolektor pro pasivní chlazení.

Jedná se o zařízení, které bývá umístěno uvnitř objektu, většinou v technické místnosti. Na trhu naleznete jak provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo).