Dotace na tepelná čerpadla 2021

Dotace na tepelné čerpadlo je možné získat z programu Kotlíkové dotace, ve kterém je k rozdělení připraveno 14 miliard Kč, nebo z programu Nová zelená úsporám, kde je připraveno 39 miliard Kč.    

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Podzim 2021.

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný výdělek na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje možný příjem celé domácnosti.

Například nárok na dotaci bude mít čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče dohromady, nebo jen jeden z nich, vydělali v roce 2020 ne více než 683 600 Kč/rok 2020 čistého příjmu.

Původní zdroj tepla musí být starý kotel na pevná paliva nesplňující emisní limity. Výše podpory může pokrýt až 95 % z ceny realizace, maximálně však 130 000 Kč. 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Výzva rodinné domy (RD3) aktivní do 31.12.2021.
Nová zelená úsporám 2021+ startuje na podzim 2021.

Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy.

Původní zdroj tepla musí být starý kotel na pevná paliva nesplňující emisní limity, lokální topidlo nebo elektrické vytápění. Výše podpory může pokrýt až 50 % z ceny realizace.  

Výška dotace pro tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé vody je 80 000 Kč, s ohřevem teplé vody 100 000 Kč.

Podporována jsou i tepelná čerpadla vzduch/vzduch částkou 60 000 Kč a samostatná tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody částkou 45 000 Kč.