Rubriky
Dotace Kotlíkovky

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.

1. průběžná výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace

Datum vyhlášení Programu: 10. 9. 2019

Datum zahájení příjmu elektronických formulářů žádosti: 15. 10. 2019 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti: 30. 10. 2020 v 11:00 hod.

Vzhledem k objemu finančních prostředků alokovaných na tento Program si Zlínský kraj vyhrazuje právo ukončit příjem elektronických formulářů žádostí i dříve, a to v případě, že bude přijato 3 000 elektronických formulářů žádostí. O ukončení nebo prodloužení lhůty pro příjem elektronických formulářů žádostí budou žadatelé informováni zveřejněním na úřední desce Zlínského kraje a prostřednictvím internetových stránek Zlínského kraje.

Program a další povinné přílohy jsou níže ke stažení.

Elektronický formulář žádosti si vyplníte zde: https://formulare.kr-zlinsky.cz/ 

Před samotným vyplněním elektronického formuláře je potřeba se na odkazu výše zaregistrovat.

Registrovat se je možné po celou dobu od vyhlášení Programu 10. 9. 2019 až do ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti.

Leave a Reply